Welcome to BIL100E
Introduction to Programming Language (PYTHON)
Online Course 

  

  Skip course categories
  Skip site news

  Site news

  Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
  2 Şubat 2022'de yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 2 February 2022.
  by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Thursday, 27 January 2022, 11:20 PM
   

  BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 2.2.2022 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 ile 13:30-14:30 aralığında Merkezi Derslik Bil.Lab.1'de yüz yüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

  Sınavdan 5 dakika önce laboratuvar önünde bulunulması beklenmektedir. 

  Sağlık raporu/muayene formu ...

  Read the rest of this topic
  (220 words)
   
  Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
  2. Arasınav Telafi Sınavları İptali hk.
  by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Wednesday, 26 January 2022, 12:14 PM
   

  Bugün yapılacak olan 2. Arasınav Telafi Sınavları iptal edilmiştir. Yeni planlama ile alakalı duyuru bilahare yapılacaktır. Tüm öğrencilerimizin bilgisine sunarız.

   

  BIL Dersleri Koordinatörlüğü 

   

   
  Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
  26 Ocak 2022'de yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 26 January 2022.
  by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Monday, 24 January 2022, 12:34 AM
   

  BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 26.01.2022 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 ile 13:30-14:30 aralığında Merkezi Derslik Bil.Lab.1'de yüz yüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

  Sınavdan 5 dakika önce laboratuvar önünde bulunulması beklenmektedir. 

  Sağlık raporu/muayene formu ...

  Read the rest of this topic
  (220 words)
   
  Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
  10-14 Ocak 2022 tarih aralığında yapılması planlanan BIL100E 2021-2022 Güz Dönemi 2. Arasınavı hk. / About BIL100E 2021-2022 Fall Term 2nd Midterm Exam on 10-14 January 2022
  by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Friday, 14 January 2022, 2:22 PM
   

  BIL100E 2021-2022 Güz Dönemi 2. Arasınavı, 10-14 Ocak 2022 haftasında her öğrencimizin duyuruda paylaşılan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarları'ndan ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50001)) bağlanarak ...

  Read the rest of this topic
  (571 words)