Welcome to BIL100E
Introduction to Programming Language (PYTHON)
Online Course 

  

  Skip course categories

  Course categories


  Skip site news

  Site news

  Picture of Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT
  19 Ocak 2024 Cuma günü yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 19 January 2024
  by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Thursday, 18 January 2024, 1:29 AM
   

  BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 19.01.2024 Cuma günü saat 12:00-13:00 aralığında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı 1'de (güvenlikten BL1 olarak sorunuz) yüzyüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

  Sınavdan 5 dakika önce bilgisayar başında hazır olunması beklenmektedir. 

  ...Read the rest of this topic
  (167 words)
   
  Picture of Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT
  BIL100E 2. Arasınav düzeni hk. / About BIL100E 2nd Midterm Exam order
  by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Thursday, 4 January 2024, 9:57 AM
   

  Not: 1. Arasınav mazereti, 2. Arasınav ile aynı gün ekteki tabloda belirtilen saat aralıklarında yapılacaktır. Size uygun olduğunu düşündüğünüz saatte geliniz. 

  BIL100E 2023-2024 Güz Dönemi 2. Arasınavı, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan ...

  Read the rest of this topic
  (596 words)
   
  Picture of Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT
  BIL100E 1. Arasınav Kapsamı Hk. / About BIL100E 1st Midterm Scope
  by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 1 December 2023, 6:06 PM
   

  Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, Sunumlar (1-2-3-4-5-6. üniteler) ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

  Başarılar dileriz.

  BIL Dersleri Koordinatörlüğü

  -------------------------------/--------------------------------

  Units you are responsible for in the exam are 1-2-3-4-5-6 and all contents in the course (theoretical+laboratory).

  We wish success to all our students.

  BIL Courses Coordinator

   

   
  Picture of Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT
  BIL100E 1. Arasınav düzeni hk. / About BIL100E 1st Midterm Exam order
  by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 17 November 2023, 4:29 PM
   

  BIL100E 2023-2024 Güz Dönemi 1. Arasınavı, 3 Aralık 2023 Pazar günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'ndan (D101-D102-D103-D104) ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)) ...

  Read the rest of this topic
  (545 words)