Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
BIL100E Öğrenci Rehberi Güncellenmiştir / BIL100E Student Guide is updated
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Tuesday, 4 December 2018, 6:36 PM
 

BIL100E Öğrenci Rehberi güncellenmiştir. Lütfen https://bil.itu.edu.tr/course/view.php?id=30 bağlantısından inceleyiniz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

------------------/----------------------

BIL100E Student Guide (For internationals) is updated. Please review on https://bil.itu.edu.tr/course/view.php?id=30 link. 

BIL Courses Coordinator
Faculty of Computer and Informatics