Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E 2019-2020 Güz Dönemi Quiz telafi sınavları hk. / About BIL100E 2019-2020 Fall Semester Quiz Make-up Exams
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 13 December 2019, 12:09 PM
 

Quiz telafi sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimizin 17 Aralık 2019 Salı saat 17:00'a kadar ekteki dökümanı doldurup, mazeret belgeleri (hastane raporu vb.) ile birlikte Merkezi Derslik B23 BIL Dersleri Koordinatörlüğü'ndeki dilekçe kutusuna bırakması gerekmektedir. Quiz telafi sınavları en az katılım şartı olan 6 quize girememiş öğrenciler için uygulanır. Dolayısıyla en az 6 quize girme şartını sağlayan öğrenciler telafi sınavına alınmayacaktır. 

Quiz telafi sınavı 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:30'da Merkezi Derslik BL1'de yapılacaktır.

Geç kalan öğrenciler quiz telafi sınavına alınmayacaktır. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü 
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi 

------------------/-----------------------

Students wishing to enter the quiz make-up exams are required to fill in the enclosed document until 17 December 2019 Tuesday at 17:00 and leave the excuse documents (hospital report, etc.) together with the petition box in Lecture Hall B23 BIL Course Coordinator. Quiz make-up exams are applied for students who have not entered 6 quizzes with minimum attendance requirement. Therefore, students who meet the requirement of entering at least 6 quizzes will not be taken into the make-up exam.

Quiz make-up exam will be held on 18 December 2019 Wednesday at 15:30 in Lecture Hall BL1.

Students who are late will not be accepted for the quiz make-up exam.

BIL Course Coordinator
Faculty of Computer and Informatics