Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
BIL100E 2019-2020 Bahar Yarıyılı'nda gerçekleştirilen kısa sınavlar hk.
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Wednesday, 3 June 2020, 12:54 PM
 

2019-2020 Bahar Yarıyılı'nda bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan kısa sınavların dönem sonu notuna olan katkısı ve devam kriterleri yeniden değerlendirilmiştir. Bu dönem başı itibariyle Öğrenci Rehberi'nde önceden ilan edilmiş kuralların Bahar Yarıyılı'nda mücbir sebeplerle uygulanmasının mümkün olmaması ve kısa sınav mazeretlerinin laboratuvar ortamında yapılması mümkün olmadığından, kısa sınavlara çeşitli sebeplerle katılamayan öğrencilerimizin durumları da gözetilerek bugüne kadar yapılmış olan 4 adet kısa sınavın en yüksek 3'ünün değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. Değerlendirmeye alınacak olan kısa sınavların yıl sonu değerlendirme notuna olan katkısı ise değişmemiştir (%20 kısa sınav - %80 ara sınav biçiminde uygulanacaktır). Tüm öğrencilerimizin bilgisine sunar, ara sınavda başarılar dileriz.

BIL Dersleri Koordinatörlüğü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi