Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
BIL100E Yaz Dönemi Arasınav'ı hk. / About BIL100E Summer Term Midterm
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Wednesday, 2 September 2020, 12:19 PM
 

BIL100E 2019-2020 Yaz Dönemi Ara Sınavı, 2 Eylül 2020 Çarşamba günü bil.itu.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST kısmında yer alan Midterm başlığı altında çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (1-10. sorular 5 puan, 11-15. sorular 6 puan, 16 ve 17. sorular 10 puan olmak üzere toplam 17 soru)

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) BIL AND CMP COURSES ► BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - SUMMER TEST kısmına enrollment key olarak PYTHON girmek suretiyle sayfaya erişilebilmektedir.  Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (Örneğin: 12:30-13:30 için 12:25). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

5) İlgili sınavdan 2 gün sonra yapılacak Ara Sınav telafi sınavı ise, yalnızca tarafımızca onaylanacak ve 2 Eylül 2020 Çarşamba günü çözülememiş teknik aksaklıklardan dolayı ve de ilgili öğretim elemanının onayı doğrultusunda  4 Eylül 2020 Cuma günü 12:30-13:30 saatleri arasında yapılacaktır. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

 

////////////////////////////////////////////////////

 

BIL100E 2019-2020 Summer Term Midterm Exam will be held online via bil.itu.edu.tr on Wednesday in 2nd of September 2020 under the title of Midterm in BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST with multiple choice questions (17 questions in total; 5 points for questions 1-10, 6 points for questions 11-15, 10 points for questions 16 and 17).

In the exam, our students are expected to be ready according to following conditions:

1) Under BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESUMMERTEST BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - SUMMER TEST by entering PYTHON as enrollment key, our students will be able to access the exam page. Those who have a technical problem among our students should first inform related lecturer and after Dogu Sirt (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems caused by the use of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready near the computer 5 minutes before the exam (For example: 12:25 for 12:30-13:30 session).

4) Question that are considered as false should be talked with related Lecturer via e-mail since there will be no audio / video communication with the lecturer. 

5) The Midterm Make-up Exam will be held due to unsolved technical problems and with the approval of the related lecturer on Friday in 4th od September 2020 between 12:30-13:30.


Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

 

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics