Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
9 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan BIL100E 2020-2021 Güz Dönemi 1. Ara Sınavı hk. / About BIL100E 2020-2021 Fall Term 1st Midterm Exam on 9th of December
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Wednesday, 9 December 2020, 2:29 AM
 

BIL100E 2020-2021 Güz Dönemi 1. Ara Sınavı, 9 Aralık 2020 Çarşamba günü bil.itu.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST kısmında yer alan Midterm 1 başlığı altında çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (1-20. sorular 4 puan, 21-22. sorular 10 puan olmak üzere toplam 22 soru)

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) BIL AND CMP COURSES ► BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - FALL TEST kısmına enrollment key olarak PYTHON girmek suretiyle sayfaya erişilebilmektedir.  Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (Örneğin: 15:30-16:30 için 15:25). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

5) Pazartesi sabah ve öğleden sonra, Salı sabah ve öğleden sonra ile Çarşamba sabah şubeleri 15:30-16:30 aralığında (sınav 30 dakika sürecektir),
Çarşamba öğleden sonra, Perşembe sabah ve öğleden sonra ile Cuma sabah ve öğleden sonra şubeleri ise 16:30-17:30 arasında sınava girecektir.
Kendi saat aralığında sınava girmeyen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

 

////////////////////////////////////////////////////

 

BIL100E 2020-2021 Fall Term 1st Midterm Exam will be held online via bil.itu.edu.tr on Wednesday in 9th of December 2020 under the title of Midterm 1 in BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST with multiple choice questions (22 questions in total; 4 points for questions 1-20, 10 points for questions 21 and 22).

In the exam, our students are expected to be ready according to following conditions:

1) Under BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESUMMERTEST BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - FALL TEST by entering PYTHON as enrollment key, our students will be able to access the exam page. Those who have a technical problem among our students should first inform related lecturer and after Dogu Sirt (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems caused by the use of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready near the computer 5 minutes before the exam (For example: 15:25 for 15:30-16:30 session, exam takes 30 minutes).

4) Question that are considered as false should be talked with related Lecturer via e-mail since there will be no audio / video communication with the lecturer. 

5) Monday/Tuesday morning and afternoon branches and Wednesday morning branches will take the exam at 15:30-16:30,
Wednesday afternoon branches and Thursday/Friday morning and afternoon branches will take the exam at 16:30-17.30.
Those who does not enter at their own exam time will not have a valid degree. 


Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

 

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics