Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
20 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanan BIL100E 2020-2021 Güz Dönemi 2. Ara Sınavı hk. / About BIL100E 2020-2021 Fall Term 2nd Midterm Exam on 20th of January
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Tuesday, 19 January 2021, 11:27 PM
 

BIL100E 2020-2021 Güz Dönemi 2. Ara Sınavı, 20 Ocak 2021 Çarşamba günü bil.itu.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST kısmında yer alan Midterm 2 başlığı altında dönem boyunca işlenen tüm ünitelerden çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (A bölümü 1-15. sorular 3 puan, B bölümü 16-25. sorular 5.5 puan olmak üzere toplam 25 soru 100 puan)

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) BIL AND CMP COURSES ► BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - FALL TEST kısmına enrollment key olarak PYTHON girmek suretiyle sayfaya erişilebilmektedir.  Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (Örneğin: 14:30-15:15 için 14:25). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

5) Pazartesi şubeleri -> 14:30-15:15,
    Salı şubeleri -> 15:15-16:00,
    Çarşamba şubeleri -> 16:00-16:45
    Perşembe şubeleri -> 16:45-17:30
    Cuma şubeleri -> 17:30-18:15 aralığında sınava girecek olup, sınav 35 dakika sürecektir. Kendi saat aralığında sınava girmeyen (ya da herhangi bir şekilde başka bir şubede sınava girmeye teşebbüs eden) öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

 

////////////////////////////////////////////////////

 

BIL100E 2020-2021 Fall Term 2nd Midterm Exam will be held online via bil.itu.edu.tr on Wednesday in 20th of January 2021 under the title of Midterm 2 in BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST with multiple choice questions (25 questions in total; 3 points for questions 1-15 in section A, 5.5 points for questions 16-25. in section B).

In the exam, our students are expected to be ready according to following conditions:

1) Under BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESUMMERTEST BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - FALL TEST by entering PYTHON as enrollment key, our students will be able to access the exam page. Those who have a technical problem among our students should first inform related lecturer and after Dogu Sirt (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems caused by the use of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready near the computer 5 minutes before the exam (For example: 14:25 for 14:30-15:15 session, exam takes 35 minutes).

4) Question that are considered as false should be talked with related Lecturer via e-mail since there will be no audio / video communication with the lecturer. 

5) Monday branches will take the exam at 14:30-15:15,
    Tuesday branches will take the exam at 15:15-16:00,
    Wednesday branches will take the exam at 16:00-16:45,
    Thursday branches will take the exam at 16:45-17:30,
    Friday branches will take the exam at 17:30-18.15. Those who does not enter at their own exam time will not have a valid degree. 


Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

 

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics