Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
21 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan BIL100E 2020-2021 Bahar Dönemi 1. Arasınavı hk. / About BIL100E 2020-2021 Spring Term 1st Midterm Exam on 21st of April
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Tuesday, 20 April 2021, 5:46 PM
 

BIL100E 2020-2021 Bahar Dönemi 1. Arasınavı, 21 Nisan 2021 günü bil.itu.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST kısmında yer alan Midterm 1 başlığı altında çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (toplam 15 soru)

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) BIL AND CMP COURSES ► BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - SPRING TEST kısmına enrollment key olarak PYTHON girmek suretiyle sayfaya erişilebilmektedir.  Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (Örneğin: 14:30-15:00 için 14:25). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

5) Şube -> Sınav Saati

    20445-20447 ->  14:30-15:00
    20446-20448-20455 ->  15:00-15:30
    20437-20439 ->  17:30-18:00
    20438-20440 ->  18:00-18:30
    20441-20443-20454 ->  18:30-19:00
    20442-20444-20453 ->  19:00-19:30
    20449-20451-20456 ->  19:30-20:00
    20450-20452 ->  20:00-20:30
    

6) 15:30-17:30 arasında yalnızca programı müsait olup, öğretim elemanından e-posta ile izin alan öğrenciler sınava alınacaktır. Dersi veya sınavı olan öğrencilerin bu saat aralığında sınava girmemeleri önerilmektedir. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

 

////////////////////////////////////////////////////

 

BIL100E 2020-2021 Spring Term 1st Midterm Exam will be held online via bil.itu.edu.tr on Wednesday in 21st of April 2021 under the title of Midterm 1 in BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESPRINGTEST with multiple choice questions (15 questions in total)

In the exam, our students are expected to be ready according to following conditions:

1) Under BIL AND CMP COURSES ► BIL100ESUMMERTEST BIL100 INTRODUCTION TO PYTHON - SPRING TEST by entering PYTHON as enrollment key, our students will be able to access the exam page. Those who have a technical problem among our students should first inform related lecturer and after Dogu Sirt (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems caused by the use of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready near the computer 5 minutes before the exam (For example: 14:25 for 14:30-15:00 session, exam takes 22 minutes).

4) Question that are considered as false should be talked with related Lecturer via e-mail since there will be no audio / video communication with the lecturer. 

5) Branch / Exam Time

    20445-20447 ->  14:30-15:00
    20446-20448-20455 ->  15:00-15:30
    20437-20439 ->  17:30-18:00
    20438-20440 ->  18:00-18:30
    20441-20443-20454 ->  18:30-19:00
    20442-20444-20453 ->  19:00-19:30
    20449-20451-20456 ->  19:30-20:00
    20450-20452 ->  20:00-20:30

6) Students who get permission from the instructor via e-mail will be taken to the exam between 15:30-17:30. It is recommended that students who have a course or an exam do not take the exam within this interval.


Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

 

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics