Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
9 Haziran 2021 tarihinde yapılması planlanan BIL100E 2020-2021 Bahar Dönemi 2. Arasınavı hk. / About BIL100E 2020-2021 Spring Term 2nd Midterm Exam on 9th of June
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Tuesday, 8 June 2021, 11:05 PM
 

BIL100E 2020-2021 Bahar Dönemi 2. Arasınavı, 9 Haziran 2021 günü 18:00-19:00 aralığında ayva.itu.edu.tr üzerinden çevrimiçi olarak  BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 60001) kısmında yer alan Midterm 2 başlığı altında çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (toplam 24 soru, 40 dakika)

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) Enrollment key olarak python girmek suretiyle sınav sayfasına erişilebilmektedir.  Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (17:55). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

5) Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, 11 Haziran Cuma 18:00-19:00 aralığında kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek suretiyle telafi sınavına alınacaktır (yine ayva.itu.edu.tr üzerinden) 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

 

////////////////////////////////////////////////////

 

BIL100E 2020-2021 Spring Term 2nd Midterm Exam will be held online via ayva.itu.edu.tr on Wednesday in 9th of June 2021 under the title of Midterm 2 in BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 60001) with multiple choice questions (24 questions in total, 40 minutes)

In the exam, our students are expected to be ready according to following conditions:

1) Entering python as enrollment key, our students will be able to access the exam page. Those who have a technical problem among our students should first inform related lecturer and after Dogu Sirt (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems caused by the use of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready near the computer 5 minutes before the exam (17.55)

4) Question that are considered as false should be talked with related Lecturer via e-mail since there will be no audio / video communication with the lecturer. 

5) Make-up exam will be held on 11th of June at 18:00-19:00 for students who have valid reasons (again via ayva.itu.edu.tr)

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

 

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics