Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
20 Ağustos 2021 tarihinde yapılması planlanan BIL100E 2020-2021 Yaz Dönemi Arasınavı hk. / About BIL100E 2020-2021 Summer Term Midterm Exam on 20th of August
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Sunday, 15 August 2021, 7:35 PM
 

BIL100E 2020-2021 Yaz Dönemi Ara Sınavı, 20 Ağustos 2021 Cuma günü 18:00-18:40 aralığında ayva.itu.edu.tr üzerinden BIL100E Intr.to Prog.Language (PYTHON) (CRN: 60001) kısmında yer alan Midterm başlığı altında çoktan seçmeli olarak yapılacaktır (toplam 25 soru, 40 dakika) 

Sınavda aşağıdaki durumlara göre öğrencilerimizin hazır olması beklenmektedir. 

1) Enrollment key olarak python girmek suretiyle sınav sayfasına erişilebilmektedir. Öğrencilerimiz arasında şifre veya teknik bir problem yaşayanlar öncelikli olarak ilgili öğretim elemanına ve Öğr. Gör. Doğu Sırt'a (sirtd@itu.edu.tr) destek için e-posta atabilirler. 

2) Sınav sırasında Zoom veya başka bir yazılım kullanılmayacaktır. Fakat sınavın çözümü esnasında cep telefonu kullanımından dolayı oluşacak mağduriyetler ciddiye alınmayacaktır.

3) Öğrencilerimizin sınavdan 5 dakika önceden bilgisayar başında hazır olmalıdır (17:55). 

4) Öğretim elemanı ile sesli/görüntülü iletişim söz konusu olmayacağı için hatalı olduğu düşünülen soru vb. talepler e-posta yoluyla bildirilmelidir. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

-------------------/-------------------

BIL100E 2020-2021 Summer Term Midterm Exam will be held via ayva.itu.edu.tr under title of BIL100E Intr.to Prog.Language (PYTHON) (CRN: 60001- Midterm) between 18:00-18:40 on Friday, 20 August 2021 (25 questions in total, 40 minutes)

Our students are expected to be ready for the exam according to the following conditions.

1) The exam page can be accessed by entering python as enrollment key. Those who have a technical problem among our students should firstly have contact with Lect. Doğu SIRT (sirtd@itu.edu.tr) for support.

2) Zoom or any other software will not be used during the exam. However, problems that occur due to using of mobile phones during the exam will not be taken seriously.

3) Our students should be ready at the computer 5 minutes before the exam (17:55).

4) Since there will be no audio/video communication with the lecturer, requests about the exam should must be conveyed via e-mail.

Instructor e-mails: Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Course Coordinator
Faculty of Computer and Informatics