Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
29 ve 31 Aralık 2021 günlerinde yapılacak olan 1. Arasınav Telafisi hk. / About the 1st Midterm Make-Up Exam, which will be held on 29 and 31 December 2021.
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Sunday, 26 December 2021, 11:00 PM
 

BIL100E 1. Arasınav mazeret sınavı, 29.12.2021 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 ile 13:30-14:30 ve 31.12.2021 Cuma 10:30-11:30 aralığında Merkezi Derslik Bil.Lab.1'de yüz yüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

Sınavdan 5 dakika önce laboratuvar önünde bulunulması beklenmektedir. 

Sınava katılamama gerekçesi öğretim elemanı tarafından onaylanmış ve/veya sağlık raporuna/muayene formuna sahip öğrencilerimiz haricindekiler kesinlikle mazeret sınavına alınmayacaktır. 

Not: Fakülte Yönetim Kurulları tarafından mazeretleri BIL Derslerine Koordinatörlüğüne bildirilen öğrencilerimizin 1. Arasınav telafisi de aynı kapsamda yapılacaktır. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

------------------------/--------------------------

BIL100E 1st Midterm Make-Up exam will be held on 29.12.2021 Wednesday between 10:30-11:30 and 13:30-14:30 and on 31.12.2021 Friday between 10:30-11:30 in Central Classroom Bil.Lab.1. via ayva.itu.edu.tr.

It is expected to be near the laboratory 5 minutes before the exam.

Except for the students whose reason for not being able to attend the exam is approved by the instructor and/or who has a medical report/examination form, will not be taken to the make-up exam.

Note: Students whose excuses are reported to the Faculty Administrative Board will also have a chance to make up for the 1st Midterm Exam within the same scope.

BIL Courses Coordinator