Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
10-14 Ocak 2022 tarih aralığında yapılması planlanan BIL100E 2021-2022 Güz Dönemi 2. Arasınavı hk. / About BIL100E 2021-2022 Fall Term 2nd Midterm Exam on 10-14 January 2022
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 14 January 2022, 2:22 PM
 

BIL100E 2021-2022 Güz Dönemi 2. Arasınavı, 10-14 Ocak 2022 haftasında her öğrencimizin duyuruda paylaşılan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarları'ndan ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50001)) bağlanarak yapılacaktır.

Dolayısıyla ilgili saatlere göre:

Sabah şubeleri: 10:30-13:30 (yalnız Çarşamba günü 09:30-12:30)
Öğleden sonra şubeleri: 14:30-17:30 (yalnız Çarşamba günü 12:30-15:30, yalnız Cuma günü 14:00-18.00) arasında 2. Arasınava gireceklerdir. 

Arasınav haftası ders işlenmeyecek olup, dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır (yine yüz yüze olarak MED Bilgisayar Laboratuvarları'nda ayva.itu.edu.tr üzerinden) 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

BIL100E 2021-2022 Fall Term 2nd Midterm Exam will be realized face to face in Lecture Hall Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50001)).

Therefore, according to the relevant hours:

Morning branches: 10:30-13:30 (09:30-12:30 on Wednesday only)
Afternoon branches: 14:30-17:30 (12:30-15:30 on Wednesday only, 14:00-18:00 on Friday only) are going to take 2nd Midterm. 

There will be no lessons during midterm week and students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Lecture Hall Computer Laboratories at least 10 minutes before.

Units you are responsible for in the exam are all contents in the course (theoretical+laboratory).

Students who will not be able to attend the exam due to an excuse will take the make-up exam (face-to-face at Lecture Hall Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr) provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics