Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
26 Ocak 2022'de yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 26 January 2022.
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Monday, 24 January 2022, 12:34 AM
 

BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 26.01.2022 Çarşamba günü saat 10:30-11:30 ile 13:30-14:30 aralığında Merkezi Derslik Bil.Lab.1'de yüz yüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

Sınavdan 5 dakika önce laboratuvar önünde bulunulması beklenmektedir. 

Sağlık raporu/muayene formu öğrencilerimizin kendi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylı öğrencilerimiz haricindekiler kesinlikle mazeret sınavına alınmayacaktır. 

Not: Fakülte Yönetim Kurulları tarafından mazeretleri BIL Dersleri Koordinatörlüğüne bildirilen öğrencilerimizin 1. Arasınav telafisi de aynı günde yapılacaktır. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

------------------------/--------------------------

BIL100E 2nd Midterm Make-Up exam will be held on 26.01.2022 Wednesday between 10:30-11:30 and 13:30-14:30 in Lecture Hall Bil.Lab.1. via ayva.itu.edu.tr.

It is expected to be near the laboratory 5 minutes before the exam.

Except for our students whose medical report/examination form is approved by the Faculty Administrative Board of our students, they will not be taken to the make-up exam.

Note: Students whose excuses are reported to the Faculty Administrative Board will also have a chance to make up for the 1st Midterm Exam within the same scope.

BIL Courses Coordinator