Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
15 Mayıs 2022 Pazar günü yapılması planlanan BIL100E 2021-2022 Bahar Dönemi 1. Arasınavı hk. / About BIL100E 2021-2022 Spring Term 1st Midterm Exam on 15 May 2022
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Wednesday, 11 May 2022, 9:51 AM
 

BIL100E 2021-2022 Bahar Dönemi 1. Arasınavı, 15 Mayıs 2022 Pazar günü her öğrencimizin ekte paylaşılan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları'ndan ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50013)) bağlanarak yapılacaktır.

Dolayısıyla ilgili saatlere göre:

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, Sunumlar (1-2-3-4-5-6. üniteler) ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır.  

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

BIL100E 2021-2022 Spring Term 1st Midterm Exam will be realized face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50013)).

Therefore, according to the relevant hours:

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before.

Units you are responsible for in the exam are 1-2-3-4-5-6 and all contents in the course (theoretical+laboratory).

Students who will not be able to attend the exam due to an excuse will take the make-up exam provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics