Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Doğu SIRT
5 Haziran 2022 Pazar günü yapılması planlanan BIL100E 2021-2022 Bahar Dönemi 2. Arasınavı hk. / About BIL100E 2021-2022 Spring Term 2nd Midterm Exam on 5 June 2022
by Öğr. Gör. Doğu SIRT - Sunday, 29 May 2022, 11:07 PM
 

Güncelleme (29.05.2022) -> Önceden belirlenen tarihte İngilizce sınavı olması sebebiyle gelen talepler sebebiyle yeni bir sınav günü belirlenmiştir. 

BIL100E 2021-2022 Bahar Dönemi 2. Arasınavı, 5 Haziran 2022 Pazar günü her öğrencimizin ekte paylaşılan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları'ndan ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50013)) bağlanarak yapılacaktır.

Dolayısıyla ilgili saatlere göre:

12:45-13:15 öğle molasıdır. 

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, Tüm sunumlar ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır. 1. Arasınav telafi sınavı da 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı olan D104'te yapılacaktır. 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Doç. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

Update (29.05.2022) -> A new exam date has been determined due to the requests due to the English exam on the predetermined date.

BIL100E 2021-2022 Spring Term 2nd Midterm Exam will be realized on 5 June 2022 face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50013)).

Therefore, according to the relevant hours:

12:45-13:15 is noon break. 

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before.

The stuffs you are responsible for the exam are all chapters and all contents in the course (theoretical+laboratory).

Students who will not be able to attend the exam due to an excuse will take the make-up exam provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board. 1st midterm make-up exam will be also held on 5 June 2022 between 09.00-13.00 in D104 (at the same building).

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr), Lect. Dr. Özgür Atalay (atalayoz@itu.edu.tr), Lect. Dr. Gülcihan Özdemir (ozdemirg@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics