Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
17 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan telafi ve ek sınavlar hk. / About make-up and supplementary exams at 17 June 2022
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Tuesday, 14 June 2022, 3:24 PM
 

5 Haziran 2022 tarihinde yapılan BIL100E 2. arasınavına giremeyen öğrencilerimizden Fakülte Yönetim Kurulu kararı BIL Dersleri Koordinatörlüğü'ne ulaşanlar (papirus.itu.edu.tr veya sirtd@itu.edu.tr üzerinden) 17 Haziran 2022 Cuma saat 09.00-10.00 arasında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Bil.Lab.1'de telafi sınavına alınacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sisteminde "Ek Hak" olarak geçen sınavlara girecek öğrencilerimiz de (26009, 26010 ve ilgili şubeler haricinde dersin Öğretim Elemanı ile bağlantı kurmuş öğrenciler) yine 17 Haziran 2022 Cuma saat 09.00-10.00 arasında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı Bil.Lab.1'de ek hak sınavına alınacaktır.

Hem telafi hem de Ek Hak sınavına gelen öğrencilerimizin sınavları, Öğr. Gör. Doğu SIRT (sirtd@itu.edu.tr) gözetiminde yapılacaktır.

Başarılar dileriz.

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

----------------/--------------------

For students who could not attend BIL100E 2nd midterm exam on 5 June 2022 and reached the BIL Courses Coordinator (via papirus.itu.edu.tr or sirtd@itu.edu.tr), the make-up exam will be taken to make-up exam on 17 June 2022 Friday between 09.00-10.00 at Lecture Hall Computer Laboratory Bil.Lab.1.

Students who will take the exams that are called "Ek Hak" (supplementary exams) in the Registrar's Office system (26009, 26010 and students who have contacted with course instructor) will also attend supplementary exam on 17 June 2022 Friday between 09.00-10.00 at Lecture Hall Computer Laboratory Bil.Lab.1.

Both make-up and supplementary exams will be under the supervision of Lect. Doğu SIRT (sirtd@itu.edu.tr).

We wish you luck for the exams.

BIL Courses Coordinator