Site news

 
 
Picture of Ömer Özyıldırım, PhD.
Quiz ortalaması hakkında - About the quiz averages
by Ömer Özyıldırım, PhD. - Thursday, 4 August 2022, 4:23 PM
 

Quiz notlarının beklenenden düşük seyretmesi, quiz ortalamasının hesaplanmasında öğrencilerin lehine bir düzenleme yapılması gereğini doğurmuştur.

Dönem içi notu, 3 adet quiz notunun ortalaması yerine, en yüksek ikisinin ortalaması alınarak hesaplanacaktır. En düşük quiz notu hesap dışı bırakılacaktır.

Geçme notunun hesaplanmasında ise bir değişiklik yapılmayacaktır:

Geçme notu = %50 dönem içi + %50 dönem sonu

Şimdiden tüm öğrenci arkadaşlara sınavda başarılar diliyorum.As the quiz scores being lower than expected, there has been a change in the formulation to calculate the quiz averages.

Instead of averaging 3 quiz scores, the average of the highest 2 scores will be taken into account. Thus the lowest quiz score will be omitted.

Grade formulation is not changed:

Grade = 50% quiz average + 50% end of semester exam

Good luck with the exams.