Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E derslerinin hibrit olarak takip edilebilmesi hk. / About BIL100E able to be followed as hybrid
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Sunday, 16 October 2022, 5:13 PM
 

Sevgili öğrencilerimiz, 

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tarafından alınan karar neticesinde BIL100E laboratuvar oturumlarının hibrit olarak takip edilebilmesine karar verilmiştir. (Teorik dersler ile alakalı durum bilahare öğretim elemanı tarafından ninova üzerinden duyurulacaktır.)

Dr. Ömer Özyıldırım ve Dr. Erke Arıbaş oturumları için -> Merkezi Derslik Bil.Lab.1

Dr. Evren Dağlarlı ve Dr. Berfin Kalay oturumları için -> Merkezi Derslik Bil.Lab.2 kullanılacaktır.  

Her bir şubenin haftalık durumu ile alakalı değişiklikler Öğretim Elemanı tarafından Ninova üzerinden düzenli olarak duyurulacaktır. Lütfen duyuruları takip ediniz.

Her türlü sorunuz için lütfen Öğretim Elemanınızla iletişime geçiniz.

BIL Dersleri Koordinatörlüğü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

--------------------------------------//------------------------------------------

Dear students,

As a result of the decision taken by Computers and Informatics Faculty, it has been decided that BIL100E laboratory sessions will able to be followed as hybrid (The situation related to theoretical courses will be announced by the instructor via Ninova)

For Dr. Ömer Özyıldırım and Dr. Erke Arıbaş sessions -> Lecture Hall Bil.Lab.1

For Dr. Evren Dağlarlı and Dr. Berfin Kalay sessions -> Lecture Hall Bil.Lab.2 is going to be used for classes.

Changes related to the weekly status of each section will be announced regularly by the instructor via Ninova. Please follow the announcements.

For any questions you may have, please contact your instructor. 

BIL Courses Coordinator
Computer and Informatics Faculty