Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
26 Kasım 2022'da yapılması planlanan BIL100E 2022-2023 Güz Dönemi 1. Arasınavı hk. / About BIL100E 2022-2023 Fall Term 1st Midterm Exam on 26 November 2022
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 25 November 2022, 11:26 PM
 

Not 2 : 11911 şubesinin sınavı 16:00-17:00 arasında D103'te yapılacak şekilde güncellenmiştir. Öğrencilerimizin 10:00-12:45 arasında gelmesine gerek yoktur. (güncelleme: 25.11.2022 23.25) 

Not: Öğrenci numaraları yeniden düzenlenmiştir. Lütfen numaranızı tekardan kontrol ediniz (güncelleme : 25.11.2022 12.46)

BIL100E 2022-2023 Güz Dönemi 1. Arasınavı, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'ndan (D101-D102-D103-D104) ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50001)) bağlanarak yapılacaktır.

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir.

Girişler aynı saatte binada başka bir sınav olmasından dolayı yalnızca Küçük Ev kapısından yapılacaktır. 

Üzerinde net bir resim bulunan geçerli bir İTÜ kimlik kartı olmadan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.

Ayrıca, İTÜ hesabına erişim sorunu olan hiçbir öğrenci sınava giremeyeceğinden (sistem gereksinimleri nedeniyle) sınava gelmeden önce İTÜ kullanıcı adı/şifresini denemeniz beklenmektedir.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, Sunumlar (1-2-3-4-5-6. üniteler) ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır (yüz yüze olarak MED Bilgisayar Laboratuvarları'nda ayva.itu.edu.tr üzerinden) 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

Note 2 : The exam for CRN 11911 has been updated to be held between 16:00-17:00 in D103. Students do not need to come between 10:00-12:45 (update: 25.11.2022 23.25) 

Note: Student numbers have been reorganized. Please check your number again (update : 25.11.2022 12.46)

BIL100E 2022-2023 Fall Term 1st Midterm Exam will be realized face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50001)). Please check the document at the attachment for detailed timeline.

Therefore, according to the relevant hours:

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before.

Entrance will only be through Küçük Ev door as there is another exam in the building at the same time. 

No student will be let to sit without valid ITU identification card with a clear picture on it. 

Also, it is expected you to try ITU username/password before coming to exam as no student will be able to enter if he/she has an access problem to ITU account (due to system requirements).

Units you are responsible for in the exam are 1-2-3-4-5-6 and all contents in the course (theoretical+laboratory).

Students who will not be able to attend the exam due to an excuse will take the make-up exam (face-to-face at Lecture Hall Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr) provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics