Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E 1. Arasınav Kapsamı Hk. / About BIL100E 1st Midterm Scope
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Friday, 1 December 2023, 6:06 PM
 

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, Sunumlar (1-2-3-4-5-6. üniteler) ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Başarılar dileriz.

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

-------------------------------/--------------------------------

Units you are responsible for in the exam are 1-2-3-4-5-6 and all contents in the course (theoretical+laboratory).

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator