Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E 2. Arasınav düzeni hk. / About BIL100E 2nd Midterm Exam order
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Thursday, 4 January 2024, 9:57 AM
 

Not: 1. Arasınav mazereti, 2. Arasınav ile aynı gün ekteki tabloda belirtilen saat aralıklarında yapılacaktır. Size uygun olduğunu düşündüğünüz saatte geliniz. 

BIL100E 2023-2024 Güz Dönemi 2. Arasınavı, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'ndan (D101-D102-D103-D104) ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)) bağlanarak yapılacaktır.

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir. 

Üzerinde net bir resim bulunan geçerli bir İTÜ kimlik kartı olmadan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.

Ayrıca, İTÜ hesabına erişim sorunu olan hiçbir öğrenci sınava giremeyeceğinden (sistem gereksinimleri nedeniyle) sınava gelmeden önce İTÜ kullanıcı adı/şifresini denemeniz beklenmektedir.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler sunumlar ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır.

1. Arasınav‘a mazereti sebebiyle katılamamış olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır (yüz yüze olarak aynı gün ekteki tabloda belirtilen saatlerde İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'nda) 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

BIL100E 2023-2024 Fall Term 2nd Midterm Exam will be realized on 6th of January 2024 face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)). Please check the document at the attachment for detailed timeline.

Therefore, according to the relevant hours:

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before. 

No student will be let to sit without valid ITU identification card with a clear picture on it. 

Also, it is expected you to try ITU username/password before coming to exam as no student will be able to enter if he/she has an access problem to ITU account (due to system requirements).

Units you are responsible all contents in the course (theoretical+laboratory). 

Students who were not be able to attend the 1st exam due to an excuse will take the make-up exam (face-to-face at the Faculty of Construction Laboratories on the same day at the time specified in the table) provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics