Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
19 Ocak 2024 Cuma günü yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 19 January 2024
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Thursday, 18 January 2024, 1:29 AM
 

BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 19.01.2024 Cuma günü saat 12:00-13:00 aralığında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı 1'de (güvenlikten BL1 olarak sorunuz) yüzyüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

Sınavdan 5 dakika önce bilgisayar başında hazır olunması beklenmektedir. 

Sağlık raporu/muayene formu öğrencilerimizin kendi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylı öğrencilerimiz haricindekiler kesinlikle mazeret sınavına alınmayacaktır. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

------------------------/--------------------------

BIL100E 2nd Midterm Make-Up exam will be held on 19.01.2024 Friday between 12:00-13:00 at Central Hall Laboratory 1 (ask security where BL1 is) face-to face via ayva.itu.edu.tr.

It is expected to be at the laboratory 5 minutes before the exam.  

Except for our students whose medical report/examination form is approved by the Faculty Administrative Board of our students, they will not be taken to the make-up exam.

BIL Courses Coordinator