Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E 1. Arasınav düzeni ve kapsamı hk. / About BIL100E 1st Midterm Exam order and scope
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Tuesday, 23 April 2024, 12:08 PM
 

BIL100E 2023-2024 Bahar Dönemi 1. Arasınavı, 28 Nisan 2024 Pazar günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'ndan (D101-D102-D103-D104) ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)) bağlanarak yapılacaktır.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, sunumlar (1-2-3-4-5-6. üniteler) ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava giriş düzeni şubelere göre düzenlendiğinden, her öğrencimizin kendi BIL100E şubesini ve öğrenci numarasına göre sınıflandırılmış tabloda sınava gireceği saati ve İnşaat Fakültesi laboratuvarını öğrenerek gelmeleri gerekmektedir. Sınav yeri/saati sorularınız için sirtd@itu.edu.tr'ye e-posta atınız. 

İTÜ hesabına erişim sorunu olan hiçbir öğrenci sınava giremeyeceğinden (sistem gereksinimleri nedeniyle) sınava gelmeden önce ayva.itu.edu.tr üzerinde İTÜ kullanıcı adı/şifresini denemeniz beklenmektedir.

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir. 

Üzerinde net bir resim bulunan geçerli bir İTÜ kimlik kartı olmadan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.

Sınava mazereti sebebiyle katılamayacak olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile telafi sınavına alınacaktır (yüz yüze olarak MED Bilgisayar Laboratuvarları'nda ayva.itu.edu.tr üzerinden) 

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

BIL100E 2023-2024 Spring Term 1st Midterm Exam will be realized on 28th of April face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)). Please check the document at the attachment for detailed timeline.

Units you are responsible for in the exam are 1-2-3-4-5-6 and all contents in the course (theoretical+laboratory).

Since the exam participation order is organized according to the sections, each student is required to come by learning their own BIL100E section and the time they will take the exam and the laboratory in the table classified according to the student number. For questions about the exam location/time, please send an e-mail to sirtd@itu.edu.tr. 

It is expected you to try ITU username/password before coming to exam as no student will be able to enter if he/she has an access problem to ayva.itu.edu.tr via ITU account (due to system requirements).

Therefore, according to the relevant hours:

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before. 

No student will be let to sit without valid ITU identification card with a clear picture on it. 

Students who will not be able to attend the exam due to an excuse will take the make-up exam (face-to-face at Lecture Hall Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr) provided that they send a valid excuse to their instructor via e-mail and submit the decision made in Faculty Administrative Board.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics