Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
BIL100E 2. Arasınav düzeni, 1. Arasınav telafisi ve kapsamı hk. / About BIL100E 2nd Midterm Exam order, 1st Midterm make-up and scope
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Wednesday, 8 May 2024, 12:05 PM
 

BIL100E 2023-2024 Bahar Dönemi 2. Arasınavı, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü her öğrencimizin ekte paylaşılan olan excel dökümanında yer alan saatte yüz yüze olarak İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'ndan (D101-D102-D103-D104) ayva.itu.edu.tr'ye (BIL100E Intr.to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)) bağlanarak yapılacaktır.

Sınavda sorumlu olduğunuz yerler, tüm sunumlar ve dersteki (teorik+laboratuvar) tüm anlatımlardır. 

Sınava giriş düzeni şubelere göre düzenlendiğinden, her öğrencimizin kendi BIL100E şubesini ve öğrenci numarasına göre sınıflandırılmış tabloda sınava gireceği saati ve İnşaat Fakültesi laboratuvarını öğrenerek gelmeleri gerekmektedir. Sınav yeri/saati sorularınız için sirtd@itu.edu.tr'ye e-posta atınız. 

İTÜ hesabına erişim sorunu olan hiçbir öğrenci sınava giremeyeceğinden (sistem gereksinimleri nedeniyle) sınava gelmeden önce ayva.itu.edu.tr üzerinde İTÜ kullanıcı adı/şifresini denemeniz beklenmektedir.

Dökümanda belirtilen başlangıç saatinden sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu sebepten en az 10 dakika önce İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarları önünde bulunmanız önerilmektedir. 

Üzerinde net bir resim bulunan geçerli bir İTÜ kimlik kartı olmadan hiçbir öğrenci sınava alınmayacaktır.

1. Arasınava mazereti sebebiyle katılmamış olan öğrenciler, kendi öğretim elemanına e-posta ile geçerli mazeretini bildirmek ve Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını sunmak şartı ile tabloda belirtilen saatlerde (11:30-12:20 ve 12:20-13:10 seansları) yine İnşaat Fakültesi Laboratuvarları'nda yüz yüze olarak telafi sınavına alınacaktır.

Öğretim elemanı e-postaları: Öğr. Gör. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Öğr. Gör. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

////////////////////////////////////////////////////

BIL100E 2023-2024 Spring Term 2nd Midterm Exam will be realized on 18th of May face to face in Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories via ayva.itu.edu.tr (BIL100E Intr. to Prog.Language(PYTHON) (CRN: 50005)). Please check the document at the attachment for detailed timeline.

Units you are responsible for in the exam are whole chapters and all contents in the course (theoretical+laboratory).

Since the exam participation order is organized according to the sections, each student is required to come by learning their own BIL100E section and the time they will take the exam and the laboratory in the table classified according to the student number. For questions about the exam location/time, please send an e-mail to sirtd@itu.edu.tr. 

It is expected you to try ITU username/password before coming to exam as no student will be able to enter if she/he has an access problem to ayva.itu.edu.tr via ITU account (due to system requirements).

Therefore, according to the relevant hours:

Students who arrive after the starting time specified in the document will not be allowed to take the exam. For this reason, it is recommended to be in front of Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at least 10 minutes before. 

No student will be let to sit without valid ITU identification card with a clear picture on it. 

Students who did not attend the 1st midterm exam due to an excuse will take the make-up exam face-to-face at the Faculty of Civil Engineering Computer Laboratories at the times specified in attached table (11:30-12:20 and 12:20-13:10 sessions), provided that they notify their instructor of their valid excuse by e-mail and submit the Faculty Administrative Board decisions.

Lecturer e-mails: Lect. Dr. Evren Dağlarlı (daglarli@itu.edu.tr), Lect. Dr. Ömer Özyıldırım (omerozyildirim@itu.edu.tr), Lect. Dr. Erke Arıbaş (aribas@itu.edu.tr), Lect. Dr. Berfin Kalay (kalay@itu.edu.tr)

We wish success to all our students.

BIL Courses Coordinator

Faculty of Computer and Informatics