Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
24 Mayıs 2024'te yapılacak olan 2. Arasınav Telafisi hk. / About the 2nd Midterm Make-Up Exam, which will be held on 24 May 2024
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Thursday, 23 May 2024, 8:01 AM
 

BIL100E 2. Arasınav mazeret sınavı, 24.05.2024 Cuma günü saat 11:00-12:00 aralığında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı 1'de (güvenlikten BL1 olarak sorunuz) yüzyüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

Sınavdan 5 dakika önce bilgisayar başında hazır olunması beklenmektedir. 

Sağlık raporu/muayene formu öğrencilerimizin kendi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylı öğrencilerimiz haricindekiler kesinlikle mazeret sınavına alınmayacaktır. 

Not: 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen 1. Arasınav telafisine Yönetim Kurulu Kararları yetişmeyen öğrencilerimiz de 1. Arasınav telafisine aynı gün ve saatte (24.05.2024 Cuma günü saat 11:00-12:00 arası) girebileceklerdir. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

------------------------/--------------------------

BIL100E 2nd Midterm Make-Up exam will be held on 24.05.2024 Friday between 11:00-12:00 at Central Hall Laboratory 1 (ask security where BL1 is) face-to face via ayva.itu.edu.tr.

It is expected to be at the laboratory 5 minutes before the exam.  

Except for our students whose medical report/examination form is approved by the Faculty Administrative Board of our students, they will not be taken to the make-up exam.

Note: Students whose Board of Directors Decisions did not reach the 1st midterm make-up on May 18, 2024 will be able to take the 1st midterm make-up on the same day and time (24.05.2024 Friday between 11:00-12:00)

BIL Courses Coordinator