Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
7 Haziran 2024'te yapılacak olan 1. ve 2. Arasınav Telafi tekrarı hk. / About the 1st and 2nd Midterm Re-Makeup Exams, which will be held on 7 June 2024
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Wednesday, 5 June 2024, 11:21 AM
 

BIL100E 1. ve 2. Arasınav mazeret tekrar sınavı, 07.06.2024 Cuma günü saat 11:00-12:00 aralığında Merkezi Derslik Bilgisayar Laboratuvarı 1'de (güvenlikten BL1 olarak sorunuz) yüzyüze olarak ayva.itu.edu.tr üzerinden gerçekleşecektir.

Sınavdan 5 dakika önce bilgisayar başında hazır olunması beklenmektedir. 

Sağlık raporu/muayene formu öğrencilerimizin kendi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylı öğrencilerimiz haricindekiler kesinlikle mazeret sınavına alınmayacaktır. 

Not: Bu sınav yalnızca 1. ve 2. Arasınav sürecinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararları yetişmeyen öğrencilerimiz içindir. Diğer öğrencilerimiz bu duyuruyu dikkate almamalıdır. 

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

------------------------/--------------------------

BIL100E 1st and 2nd Midterm make-up retake exam will be held on Friday, 07.06.2024 between 11:00-12:00 in the Central Classroom Computer Laboratory 1 (ask security as BL1) in person via ayva.itu.edu.tr.

Students are expected to be ready at the computer 5 minutes before the exam.

Except for students whose health report/examination form has been approved by their Faculty Administrative Board, students will definitely not be taken to the make-up exam.

Note: This exam is only for students whose Faculty Administrative Board Decisions are not completed during the 1st and 2nd Midterm exams. Other students should ignore this announcement.

BIL Courses Coordinator