Site news

 
 
Picture of Bil Portalı Yöneticisi
Reservation for Exemption Test - Muafiyet Sınavı için rezervasyon
by Bil Portalı Yöneticisi - Wednesday, 28 January 2015, 11:16 AM
 

Reservation quota for Exemption Test has been increased! - Muafiyet Sınavı için rezervasyon kontenjanı arttırılmıştır!