Site news

 
 
Picture of Öğr. Gör. Dr.  Doğu SIRT
5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olan telafi ve ek sınavlar hk. / About make-up and supplementary exams at 5 June 2022
by Öğr. Gör. Dr. Doğu SIRT - Wednesday, 1 June 2022, 11:52 AM
 

15 Mayıs 2022 tarihinde yapılan BIL100E 1. arasınavına giremeyen öğrencilerimizden Fakülte Yönetim Kurulu kararı BIL Dersleri Koordinatörlüğü'ne ulaşanlar (papirus.itu.edu.tr veya sirtd@itu.edu.tr üzerinden) https://bil.itu.edu.tr/mod/forum/discuss.php?d=213  bağlantısında da duyurulduğu üzere 5 Haziran 2022 Pazar saat 09.00-12.45 arasında İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı D104'te telafi sınavına alınacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sisteminde "Ek Hak" olarak geçen sınavlara girecek öğrencilerimiz de (26009, 26010 ve ilgili şubeler haricinde dersin Öğretim Elemanı ile bağlantı kurmuş öğrenciler) 5 Haziran 2022 Pazar saat 09.00-12.45 arasında İnşaat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı D104'te telafi sınavına alınacaktır.

Hem telafi hem de Ek Sınav gelen öğrencilerimizin sınavları, öğrencilerimizin 09.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-12.45 saat aralıklarından kendilerine uygun olan birine gelmesi suretiyle Öğr. Gör. Doğu SIRT (sirtd@itu.edu.tr) gözetiminde yapılacaktır.

Başarılar dileriz.

BIL Dersleri Koordinatörlüğü

----------------/--------------------

For students who could not attend BIL100E 1st midterm exam on May 15, 2022 and reached the BIL Courses Coordinator (via papirus.itu.edu.tr or sirtd@itu.edu.tr), the make-up exam will be taken to make-up exam on 5 June 2022 Sunday between 09.00-12.45 at Faculty of Civil Engineering Faculty Computer Laboratory D104 as announced via https://bil.itu.edu.tr/mod/forum/discuss.php?d=213

Students who will take the exams that are called "Ek Hak" (supplementary exams) in the Registrar's Office system (26009, 26010 and students who have contacted with course instructor) will also attend supplementary exam on 5 June 2022 Sunday between 09.00-12.45 at Faculty of Civil Engineering Faculty Computer Laboratory D104.

Both make-up and supplementary exams can be attended by our students at between 09.00-10.00, 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-12.45 by choosing suitable interval under the supervision of Lect. Doğu SIRT (sirtd@itu.edu.tr).

We wish you luck for the exams.

BIL Courses Coordinator